Toprak ve Su Kaynakları


Yüzölçümü 7,436   km2
Tarıma elverişli arazi 33 446 ha
Sulanabilir arazi 
DSİ Yerüstü Sulamaları 
Planlama projelendirme aşaması 
Yatırım programı aşaması 
İşletme aşaması 
DSİ Yer altı Sulamaları 
İşletme aşaması           
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış700 mm
Toplam su potansiyeli 6 824 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu 6 779hm 3 / yıl
Yer altı suyu 25 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli 3 712,505 MW % 100 – 1 771,448GWh/yıl%100
1. Ön İnceleme Aşaması (1 adet)2 MW 0,00% 9,00 GWh/yıl 0,00 %
2. Fizibilite Aşaması (74 adet)1. 023,54 MW  0,28%  3.188,75 GWh/yıl 0,27%
3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması (17 adet)257,56 MW 0.07% 834,67 GWh/yıl  0.07%
4. Proje Aşaması (7 adet)74,82 MW 0,02% 187,82 GWh/yıl 0,016%
5. İnşa Halinde Olan (10 adet)1.010,68 MW 0,27% 3.253,79 GWh/yıl 0,28%
6. İşletmede Olan (16 adet)1.325,91 MW 0,36% 4.297,41 GWh/yıl 0,36%