2021 YILI DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

25.10.2021 / Gösterim Sayısı : 1251 / Arşiv

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Bölge Müdürlüğümüze tahsis edilen pozisyonlar için yapılan yazılı, sözlü ve uygulama sınavları sonucu atamaya hak kazanan “Asıl ve Yedek Aday Listesi” ektedir.

 

Sınavlar sonucunda Asıl listede yer alan adayların ekteki “Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar İçin Başvuru Formu” nu doldurmaları ve yine aşağıda belirtilen Atamaya Esas Belgeleri hazırlayarak, DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne dilekçe ekinde 01-05 Kasım 2021 tarihleri arasında elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

KURUMUMUZ KADROLARINA İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

*Diploma (Aslı veya Noter tasdikli sureti)

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*İkametgâh Belgesi (e-devletten çıktı alınabilir)

*Adli sicil kaydı (e-devletten çıktı alınabilir)

*Seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Sağlık Kurulu Raporu (Aslı)

*Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik Merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu.(Aslı)

*2 adet vesikalık fotoğraf

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)

*Öncelik Belgesi. (Asil adaylardan öncelikli olanlardan istenecek.)

*Kamu kurumuna ilk defa işçi olarak atanacaklar için Başvuru Formu.


2021 İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI.pdf

atanacaklar_icin_basvuru_formu.docx

dilekce_ornegi.docx