Menüler

 


Yüzölçümü  7,436   km2
Tarıma elverişli arazi  33 446 ha
Sulanabilir arazi  
DSİ Yerüstü Sulamaları  
Planlama projelendirme aşaması  
Yatırım programı aşaması  
İşletme aşaması  
DSİ Yer altı Sulamaları  
İşletme aşaması            
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış 700 mm
Toplam su potansiyeli  6 824 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu  6 779hm 3 / yıl
Yer altı suyu  25 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli  3 712,505 MW % 100 – 1 771,448GWh/yıl%100
1. Ön İnceleme Aşaması (1 adet) 2 MW 0,00% 9,00 GWh/yıl 0,00 %
2. Fizibilite Aşaması (74 adet) 1. 023,54 MW  0,28%  3.188,75 GWh/yıl 0,27%
3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması (17 adet) 257,56 MW 0.07% 834,67 GWh/yıl  0.07%
4. Proje Aşaması (7 adet) 74,82 MW 0,02% 187,82 GWh/yıl 0,016%
5. İnşa Halinde Olan (10 adet) 1.010,68 MW 0,27% 3.253,79 GWh/yıl 0,28%
6. İşletmede Olan (16 adet) 1.325,91 MW 0,36% 4.297,41 GWh/yıl 0,36%