Menüler


 

 

Teknik Hizmetler  95
Genel İdari Hizmetler  27
Doktor  
Sağlık Personeli            
Avukat  2
657 4/C Geçici Personel  
 Daimi İşçi  59
Geçici (Rasatçı)
TOPLAM 183
TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİSİnşaat  40
Makina  8
Elektrik  4
Maden  2
Meteoroloji  2
Kimya  1
Harita 11
Ziraat  5
Jeoloji  7
Jeofizik  1
Çevre  -
Orman 3
Endüstri 1
Elektronik 5
Mimar 1
Su Ürünleri 1
Bilgisayar 1
Gıda 1
TOPLAM 167
   
TEKNİKER 32
TEKNİSYEN 7
TOPLAM 206