Menüler

 

 

Teknik Hizmetler  83
Genel İdari Hizmetler  27
Doktor  
Sağlık Personeli            
Avukat  3
657 4/C Geçici Personel  
 Daimi İşçi  126
Geçici (Rasatçı)
TOPLAM 239




TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS



İnşaat  34
Makina  5
Elektrik  5
Maden  2
Meteoroloji  2
Kimya  2
Harita 10
Ziraat  5
Jeoloji  5
Jeofizik  2
Çevre  -
Orman  -
Endüstri 1
Elektronik 5
Mimar  -
Su Ürünleri  -
Bilgisayar 1
Gıda 1
TOPLAM 80
   
TEKNİKER 9
TEKNİSYEN 1
TOPLAM 90