Menüler

Dış Tetkik Gerçekleştirildi

04.12.2019

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğünün 2019 yılı TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK kurumu tarafından Baş Tetkikçi Davut UZUN, Beton Laboratuvarı Denetçisi Zuhal ETKESEN ve Fatma ORHAN ve TAKK Dairesi Beton Laboratuvarı Şube Müdürü Aydın SAĞLIK tarafından dış tetkik gerçekleştirilmiştir.

Dış tetkikle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı ve dış tetkik başarıyla tamamlanmıştır.