Menüler

Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri Altyapı Çalışmaları

22.02.2016
01.07.2015 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılarak arazide çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 29.06.2016’dır.

Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri Altyapı Çalışmaları işi 20.05.2015 tarihinde ihale edilmiştir. İhale, Abu Yapı Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi - Antsu Mühendislik Mimarlık İnşaat Emlak Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı üzerine 77 224 409,20 TL ihale bedeli ile kalmış olup, 22.06.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

01.07.2015 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılarak arazide çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 29.06.2016’dır.

28.01.2016 tarihi itibariyle Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri Altyapı Çalışmaları işinde çalışılmayan döneme ve olumsuz hava koşullarına rağmen farklı bölgelerde arazi koşullarına bağlı olarak çalışmalara devam edilmektedir. 2015 yılı ödeneği olan 19 900 000 TL’nin tamamı harcanmıştır. Yılsonu itibariyle % 21,60 parasal gerçekleşme sağlanmış olup, fiziki gerçekleşme % 25 civarındadır.

1. Bölge (Sakut Mevkii), 2. Bölge (Yansıtıcılar Mevkii) ve 3. Bölgede (Tekkale Mevkii) yaklaşık 2 700 000 m³ kazı ve 1 200 000 m³ dolgu imalatları yapılmıştır.

Bugün itibarı ile 13 adet Paletli Ekskavatör, 4 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 20 adet Kamyon, 4 adet Vagon Drill ile 1. Bölgede yer alan kamu binaları, ticaret merkezleri, konut alanları, terminal, akaryakıt tesisi, ana ve bağlantı yollarında, sakut barajı gövde kaya dolgusu ve arkasındaki dolgu imalatlar, 2. Bölge ve 3. Bölgede de konut alanlarında da çalışmalar devam etmektedir.

Onaylı hali hazır haritalar üzerine yeni yerleşim yerinin imar planları yapılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı’nca tasdik görmüştür. Onaylanan imar planı Açıklama Raporunda mekansal planın sayısal boyutu olarak; 1. Bölge konut alanları 46 ha., 2. Bölge konut alanları 30 ha, 3. Bölge konut alanları 15 ha olarak belirlenmiştir.

İşin devamı esnasında arazide ve büroda yapılan çalışmaların akabinde proje revizyonları yapılarak ilave alanlar çıkarılmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde proje standartları arttırılmış, 91 ha olan mekânsal plan boyutu, yaklaşık 110 ha.’a çıkarılmıştır. Ayrıca ek yerleşim (gelişme) alanında yaklaşık 44 ha.’lık bir alanda, proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip kazı imalatlarına başlanacaktır.