Menüler
Haberler
Görev Alanı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Kuzeydoğuda Ardahan ve Gürcistan, Güneydoğuda ve Güneyde Erzurum, Batıda Rize ve Kuzeyde Karadeniz ile çevrilmiştir. Bölge Müdürlüğü'nün hizmet alanı Çoruh nehri havzasında yapılacak barajlar nedeniyle, Çoruh havzasını kapsamaktadır.

Bölge Müdürlüğü, Artvin şehrindedir. Artvin ilinin yüzölçümü 7.436 km² olup, 2011 yılı sayımına göre il genel nüfusu 166.394, il merkezi nüfusu ise 25.234'dür

Tarihçe

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olur' u ile kurulmadan önce, Kuzeydoğu Anadolu Çoruh Havzasındaki projeler, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü' nün (Trabzon) görev alanı içerisinde yer almaktaydı.  devamı...


Bölge Müdürlüğü